Wees geen vettige Freddy. Breng gebruikte smeerolie gratis binnen!

Alles loopt gesmeerd!

Wat hebben machines nodig om vlot te draaien? Inderdaad: goede smeerolie! Niet alleen in jouw auto, ook in jouw motor, scooter, buitenboormotor of grasmachine zit smeerolie. Maar op een bepaald moment is die vuil... en moet ze vervangen worden.

 

Is gebruikte smeerolie vervuilend?

Wist je dat één kleine druppel gebruikte motorolie maar liefst 1.000 liter water kan vervuilen? Afschrikwekkend, niet? Gebruikte smeerolie is namelijk een afvalstof die bedreigend is voor zowel het water, de lucht, de bodem als de fauna en flora.

 

Laat gebruikte smeerolie niet weglopen!

Ook jij kan, samen met Valorlub, helpen om gebruikte smeerolie uit het milieu te houden. Breng uw gebruikte smeerolie altijd naar het containerpark of inzamelpunt in jouw buurt voor recyclage. Zorg er wel voor dat je ze niet mengt met andere afvalstoffen, want dat maakt het recycleren moeilijker. De afgifte op het containerpark of inzamelpunt in jouw buurt is gratis voor huishoudens én onbetaalbaar voor het milieu. Laat gebruikte smeerolie dus niet weglopen!

 

Valorlub doet er alles aan.

Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven met de steun van de drie gewesten. De doelstelling van Valorlub is duidelijk: ervoor zorgen dat alle gebruikte smeerolie wordt ingezameld en zoveel mogelijk wordt gerecycleerd.

 

Hoe ga je best te werk?

Wat je WEL moet doen:
° hou de originele smeerolieverpakking bij en giet er achteraf de gebruikte smeerolie weer in
° of giet de gebruikte smeerolie in een ander, proper recipient
° breng de gebruikte smeerolie naar het containerpark, gemeentelijke inzamelpunten of verzamelbollen - sommige gemeenten halen de gebruikte smeerolie op, huis-aan-huis of per wijk

Wat je NIET mag doen:
° gebruikte smeerolie lozen in rioleringen of in de bodem
° gebruikte smeerolie mengen, bijvoorbeeld met PCB's, water, solventen, reinigingsmiddelen, dierlijke of plantaardige oliën, detergenten, remvloeistoffen, brandstoffen en andere afvalstoffen

 

Gratis inzameling!

Je mag, als huishoudelijke gebruiker, jouw gebruikte smeerolie dus gratis naar het containerpark of inzamelpunt in jouw buurt brengen. Het zijn de producenten en invoerders van smeerolie die hen via Valorlub vergoeden voor de inzameling en recyclage.

 

Nog vragen?

Heb je nog een specifieke vraag of had je graag nog wat meer uitleg over de inzameling van gebruikte smeerolie in jouw buurt? Neem dan contact op met jouw gemeente of afvalintercommunale. Daar hebben ze een antwoord op al jouw vragen.