Week van de afvalophaler roept op tot meer aandacht voor een veilige afvalinzameling

Elke dag trotseren afvalophalers weer en wind zodat we ons op een makkelijke manier van ons afval kunnen ontdoen. Ze worden daarbij helaas ook geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties. Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler de pas afsnijdt. Het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende gebaren in de richting van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit tot fysieke confrontaties. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1500 incidenten zijn. Voor de medewerkers op de recyclageparken gelden gelijkaardige risico's. Bijvoorbeeld hun vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke bezoeker in goede aarde.

'Dankjewel' voor belangrijk werk
Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalophalers lanceert Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, dit jaar voor het eerst de Week van de afvalophaler. Die vindt plaats van 21 tot en met 25 november. 'Via de campagne zetten we het werk van de ophalers en het personeel van recyclageparken in een positief daglicht. Door hun werk raakt elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. Tijdens de Week van de afvalophaler roepen we mensen dan ook op om hun ophaler of recyclageparkwachter te bedanken voor hun werk', zegt Piet Coopman, stafmedewerker bij de VVSG.

Afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun medewerkers. 'Zo proberen ze de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door ophalingen tijdens de ochtendspits of op drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden. De ophalers dragen ook fluokledij om beter gezien te worden en in hun opleiding leren ophalers om te gaan met conflictsituaties', zegt Piet Coopman.

Zeg een mooie 'dankjewel' aan de ophalers of medewerkers van het recyclagepark door een stickervel aan te vragen of een woordje te schrijven via dit formulier. We zorgen er voor dat de bewuste ophaler/parkbeheerder uw boodschap ontvangt.