Stopzetten terugbetaling waarborg

Stopzetten terugbetaling waarborg
Omwille van de ouderdom van de containers, een full service voor het herstellen van de onderdelen van de containers, het gratis vervangen van de containers die stuk zijn, de lage herinzetbaarheid van ingeleverde containers en de kostprijs voor het recycleren van containers die stuk zijn, heeft de Raad van Bestuur van IVVO beslist de terugbetaling van de waarborgen stop te zetten. De kosten door oneigenlijk gebruik van de containers worden verder wel aangerekend aan de gebruiker.
Uittreksel uit het besluit van de Raad van Bestuur IVVO 20/06/2017:

De containers worden voortaan vrij van waarborg ter beschikking gesteld door IVVO.

Voor het ter beschikking stellen van minicontainers voor rest- en/of gft-afval rekent IVVO geen waarborgen meer aan en betaalt de waarborgen niet meer terug indien de betaling van de waarborg ouder is dan 5 jaar.

Om de betaalde waarborg uit het verleden terug te betalen voor aansluitpunten die de container(s) niet meer gebruiken wordt een overgangsregeling voorzien als volgt:

- aanvraag dient ingediend vóór 31/12/2017 door invullen van het aanvraagformulier ter beschikking gesteld op de website van IVVO
- waarborg dient effectief betaald te zijn op rekening van IVVO (een kopie van het betalingsbewijs dient overgemaakt te worden)
- containers dienen in perfecte staat zelf ingeleverd te worden op het recyclagepark van de gemeente of bij IVVO
- in gemeenten waar restafval enkel in containers wordt opgehaald, kan de restafvalcontainer niet ingeleverd worden

 

Het aangepaste retributiereglement vindt u hier.

 

Aanvragen tot terugbetaling
Terugbetaling van de waarborg kan mits aanvraag aan de IVVO Klantendienst vóór 31/12/2017 als volgt:

- invullen van bijgevoegd invulformulier
- voorleggen van het betalingsbewijs

De Klantendienst verwittigt u wanneer uw dossier aanvaard wordt.

Vervolgens dient u uw container(s) in te leveren leeg, proper en in goede staat op het recyclagepark van uw gemeente.

Na inlevering en goedkeuring wordt de waarborg terugbetaald.