Ook de Federal Truck trekt naar zee deze zomer!

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de Federal Truck gebruiken voor een zomerse campagne rond de bescherming van onze Noordzee. De Federal Truck is een initiatief van de FOD Kanselarij: een mooi ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger op een ludieke manier wil ontmoeten.

Begin juli en eind augustus zullen we vakantiegangers op verschillende plaatsen aan de kust informeren en sensibiliseren. In de truck worden brochures, posters en filmpjes getoond en kunnen de bezoekers:

- afval uit de zee halen via een interactief spel op een groot scherm;
- ontdekken wat er in enkele voeldozen zit;
- deelnemen aan een quiz en kans maken op een railpass van de NMBS of een toegangsticket van het nieuwe Zwin, het domein Raversyde en SEA LIFE;
- in de fotocabine een gepersonaliseerde postkaart maken om als aandenken mee te nemen;
- en op de erste dag in Oostende een heus zeemonster ontdekken van meer dan 100 kg gemaakt van afval uit de zee ...

Kortom, een hele waaier aan activiteiten rond onze Noordzee!

Kom dus zeker eens langs, je vindt de truck op deze plaatsen en data terug:

5/07   Oostende
6/07   Zeebrugge
7/07   Blankenberge
12/07 Bredene
13/07 Koksijde
14/07 De Panne
15/07 Wenduine
16/08 Nieuwpoort
17/08 De Haan
18/08 Oostduinkerke
26/08 Middelkerke

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal in juli ook aanwezig zijn in de truck met een campagne over watersporten.

Daarnaast is er samenwerking met andere federale en Vlaamse overheidsdiensten en organisaties die werken rond de bescherming van de Noordzee en rond afvalbeheer (OD Natuur, KBIN, VLIZ, ILVO, Provincie West-Vlaanderen - Gebiedswerking Kust, OVAM, IVVO, Ecoduikers vzw). Zo kan de Federal Truck zoveel mogelijk gevarieerde en nuttige informatie aanbieden.

Volg de Federal Truck op Facebook, je vindt er ook de specifieke plaatsen:
www.facebook.com/FederalTruck.Belgium