Lampen naar het containerpark of RecyclePunt. Nooit in de vuilnisbak!

Nooit in de vuilnisbak

Het is een oud zeer: kapotte lampen verdwijnen nog teveel in de vuilnisbak. Terwijl iedereen het perfecte alternatief kent: het containerpark. Daar verwelkomen onze parkwachters je graag met je oude lampen. Ze tonen je precies in welke container je de lampen moet deponeren.

Ben je vergeten om je lampen naar het containerpark mee te brengen? Geen nood, de RecyclePunten zijn een prima alternatief: handige inzamelboxen voor lampen en kleine elektrotoestellen. Je hebt ze ongetwijfeld al zien staan aan de ingang van je doe-het-zelf zaak, elektrowinkel of supermarkt.

Voor mens en natuur

Door de lampen in te zamelen, ecovriendelijk te verwerken en te recycleren, recupereren we heel wat herbruikbare stoffen uit lampen, zoals glas, fluorescentiepoeder en metaal. Die hebben nog een mooie toekomst als grondstof voor nieuwe producten. En de niet-hebruikbare stoffen? Die worden op een milieuvriendelijke manier verwijderd uit onze leefomgeving.

De oplossing vlakbij: de containerparken en RecyclePunten

Spaarlampen en zogenaamde tl-lampen zijn gasontladingslampen. Daar zit wat kwik in (maximum 2.5 mg) en dat maakt hen tot Klein Gevaarlijk Afval (kga). Als de lamp zou breken, ontsnappen de kwikdampen.
Gooi ze dus nooit in de vuilnisbak of glasbol. Breng ze naar het containerpark of deponeer ze in de speciale inzamelunits die je in veel winkels vindt: de RecyclePunten. Dat is heel veilig: spaarlampen bijvoorbeeld zigzaggen in zo'n RecyclePunt zacht naar beneden - zo breken ze niet!

Zelfs led-lampen

Heb je al led-lampen thuis? Die zijn superzuinig en gaan niet zo snel stuk. Toch weet je maar nooit. Ook hier is de boodschap: inzamelen en met respect voor het milieu verwerken!

Verwerken en recycleren: twee processen

Bij het ene verwerkingsproces verwerkt men rechte tl- of fluorescentielampen om daaruit zoveel mogelijk glas te recupereren. Eerst breekt een pletwals de lampen. Een trilplaat scheidt het glas en de losgesprongen eindjes. Zo krijgt een trommelmagneet de metalen eindjes makkelijk te pakken. Een tweede magneetrol trekt de overblijvende kleinere metaalstukjes aan. De rest komt in een metaalafscheider voor ferro en non-ferro. Een trilzeef haalt uiteindelijk het glas en het fluorescentiepoeder uit elkaar.

Het andere verwerkingsproces behandelt de overige tl-lampen, spaarlampen en kwikdamplampen en de eindjes van de rechte tl-lampen. Dat gaat allemaal naar een shredder of breekmolen die de lampen verbrijzelt. De verkleinde delen komen dan in een trommel waar een soort reuzenmagneet de grootste metalen componenten aantrekt en afzondert. Daarna scheiden zeven de overige ferro en non-ferro, het glas en het fluorescentiepoeder. Dat laatste wordt veilig opgeslagen. Het bevat zeldzame aardmetalen: kostbare grondstoffen voor nieuwe producten. Tijdens beide processen worden het stof en de kwikdamp constant afgezogen, opgevangen en gezuiverd. De verwerkingsinstallaties zijn veiligheidshalve volledig gesloten. Het glas en de metalen worden soms naverwarmd om het eventuele kwik te doen verdampen.

Bekijk de verschillende stappen van de verwerkingsprocessen op watmetmijnlamp.be >>> hoe gebeurt de verwerking?