Koning winter kan afvalinzameling verstoren

Winterse buien en negatieve temperaturen kunnen het verkeer en ook de afvalinzameling behoorlijk verstoren. De ophaaldienst probeert overal langs te gaan, ook op plaatsen waar de strooidiensten niet komen. De kans bestaat echter dat het in bepaalde straten niet mogelijk is veilig afval in te zamelen. Het kan dus zijn dat jouw afval uitzonderlijk niet wordt meegenomen. Wij vragen begrip voor deze situatie.

Afval niet opgehaald?
De inzameling kan langer duren en gebeurt soms op andere tijdstippen dan de inwoners gewend zijn. We raden iedereen dan ook aan het afval tijdig buiten te plaatsen.

Als de ophaalwagen wegens de winterse staat van het wegdek niet is langsgekomen op de vastgelegde dag, haal dan je afval terug binnen en bied het aan bij de volgende ophaalronde.

 

Uitzondering voor huisvuil in Diftar-gemeenten
Wordt jouw huisvuil ingezameld in een grijze container met chip (diftar-systeem) en is deze vol? Dan kan je uitzonderlijk de eerstvolgende inzameling een of meerdere extra zakken bij je container plaatsen. Zorg er voor dat het deksel van je container open staat en leg een extra zak in de container. Let er wel op als je een extra zak bij de container plaatst, dat deze ook in de container past. Zo kan het afval worden meegenomen volgens het diftar-principe.

Opgelet: deze procedure geldt enkel indien bij winterweer het afval om veiligheidsredenen niet werd ingezameld.

Nog dit: enkel het afval die uit de container is gevallen wordt aangerekend volgens de diftar-tarieven. Het afval die vast gevroren in de container blijft zitten, wordt niet aangerekend.

Heb je een container met slot, sluit de container dan niet maar leg het deksel open zodat de container kan geledigd worden. We hebben tijdens vriesweer veel problemen met vastgevroren sloten.

 

Hou je GFT-container vorstvrij
Geraakt de ophaaldienst ter plaatse, dan kan het afval zelf nog voor problemen zorgen. GFT-afval bevat vocht en vriest daardoor snel vast. Een container met vastgevroren afval kan niet leefggemaakt worden.

Beperk het risico met volgende tips:
- plaats de container binnen (bv. in de garage) of op een windluwe plaats
- laat vochtig keukenafval eerst even drogen
- begin onderaan de container met een laagje krantenpapier
- werk in verschillende laagjes met behulp van krantenpapier of keukenrol (maak er echter geen krantenbak van!)
- of wikkel groenten- en fruitafval in broodzakken of krantenpapier voor het in de container te gooien
- druk het GFT-afval niet te hard aan
- zet de container zo laat mogelijk buiten (wel vóór 5 uur 's morgens. Voor De Panne is dat vóór 8 uur 's morgens)
- maak het materiaal los met een lang voorwerp (riek of spade) de ochtend van de lediging.

Voor meer inlichtingen over ophaling en afvalsortering kan je steeds terecht bij de IVVO Klantendienst op telefoonnummer 057/23 41 60.