Grote zwerfvuilopruimdag 7 maart 2015

Zwerfvuil langs onze wegen, daar zijn wij massaal tegen!

Een propere buurt om te vertoeven, wil toch iedereen?!

Daarom lanceren de afvalintercommunale IVVO en de aangesloten gemeentes de grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 7 maart 2015.

Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor natuur en medemens. Het verstoort het landschap, beschadigt het milieu en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Spelende kinderen kunnen zich verwonden aan zwervend vuil en ook dieren en fietsers kunnen de nare gevolgen ervan ondervinden.

Tijdens de grote zwerfvuilopruimdag roepen we alle verenigingen op om de handen in elkaar te slaan en het zwerfvuil uit het straatbeeld te helpen verwijderen. De deelnemende verenigingen krijgen het nodige opruimmateriaal ter beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en handschoenen) om op zaterdag 7 maart 2015 een afgesproken traject van ca. 10 km gemeentewegen op te ruimen. Per opgeruimd traject van 10 km wordt een vergoeding van 250 euro voorzien. De deelnemers kunnen na het opruimen gezellig napraten tijdens een slotmoment die de gemeentes organiseren.

Jullie interesse is gewekt? Goed zo! Schrijf jullie dan als de bliksem in bij jullie gemeentelijke milieudienst. Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en de geldprijzen worden aan de snelste inschrijvers gegeven na hun puike prestatie.

Meer info bij IVVO - dienst communicatie, communicatie@ivvo.be of 057/23 08 83.