21.000 kg zwerfvuil opgeruimd

Een propere buurt om te vertoeven, wil toch iedereen?!

Maar zwerfvuil langs onze mooie wegen blijft een doorn in het oog van zovelen.

Daarom organiseerden de afvalintercommunale IVVO en de aangesloten gemeenten voor de tweede keer de grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 19 maart 2016.

Maar liefst 142 verenigingen ofwel 2.200 deelnemers hebben op 19 maart ongeveer 1.200 km gemeentewegen of 2.400 wegbermen opgeruimd. Zo'n 21.000 kg zwerfvuil werd verzameld! Daarvan weer heel wat drankblikken en plastic flessen. Maar het resultaat is gelijklopend met de actie van vorig jaar alhoewel er meer verenigingen hebben deelgenomen over een gelijke afstand. Vorig jaar werd een grondige opkuis gedaan na jaren niets doen. Dit jaar hebben we jammergenoeg moeten vaststellen dat in een jaar tijd evenveel zwerfvuil langs de wegen lag. Naast pmd blijkt ook dat autobanden een groot zwerfvuilprobleem vormen.

De onthutsende resultaten van deze tweede zwerfvuilopruimactie zal IVVO overmaken aan OVAM en minister van leefmilieu Schauvliege met oog op het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Deze opruimactie toont immers aan dat er beleidsinstrumenten nodig zijn om de verpakkingsindustrie te responsabiliseren voor het zwerfvuilprobleem. Voornamelijk drankverpakkingen, kauwgom, sigaretten, snoepverpakkingen, ... vormen in aantal het grootste probleem van rondslingerd afval in de natuur. IVVO en haar gemeenten hebben voor deze opruimactie een aardig bedrag van 29.000 euro uitgegeven voor de vergoeding van de vrijwilligers voor deze actiedag, zonder de verwerkingskosten van het afval en personeelskosten van de gemeenten hiervoor in rekening te brengen. Mocht de opruimactie uitbesteed worden, dan zou dit zeker een veelvoud kosten.