aanvraag restafvalcontainer De Panne

Wil je voortaan een container gebruiken om je huishoudelijk restafval  aan te bieden in De Panne?

Dat is een goede keuze.

Wil je een container op jouw maat aanvragen, klik hier.

>

Ophaalkalender

Wens je de ophaalkalender van je gemeente?

Download de kalender in PDF.

Download de kalender op adres.

Afvalkrant

Wens je de laatste afvalkrant opnieuw lezen

Download de krant

Recyclagepark

Op zoek naar het recyclagepark in je buurt?

Klik hier

Welkom bij IVVO

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO is een opdrachthoudende vereniging van 12 gemeenten en heeft als doel de inzameling, verwijdering en verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, alsook organisch bedrijfsafval.